21.10.15:  Nya rapporter om nordisk vind- och solkraft, elpriser samt EU ETS tillgänglig. Kontakta oss för fri utgåva

Om oss

Bodecker Carbon, en del av Bodecker Partners, har mycket hög expertis inom EU ETS och handel med utsläppsrätter. Vi har varit aktiva i marknaden sedan 2007, som analytiker, risk- och portföljförvaltare samt handlare. Som del av Bodecker Partners är vi även en av de ledande experterna inom nordisk el, ursprungsgarantier, elcertifikat och PPA.

Fredrik Bodecker, CEO and partner
Fredrik har nära 25 års erfarenhet av energihandel inom el, gas, kol, olja och miljöinstrument. Han har varit verksam i olika ledande befattningar på bl.a RWE, Alfakraft, Essent, Gunvor och DONG.
Phone: +46 732-558 727
Epost: fredrik@bodeckerpartners.com
Gustaf Sundelius, Partner
Gustaf har över 15 års erfarenhet av energibranschen och har jobbat som fysisk elhandlare, produktions-optimerare, trader, risk manager och portföljförvaltare inom el, gas, elcertifikat, utsläppsrätter och FX på E.ON och Modity Energy Trading.
Phone: +46 70-879 69 68
Epost: gustaf@bodeckerpartners.com
Mia Bodin, Partner
Mia har över 17 års erfarenhet av energibranschen och har bl.a. jobbat många år som ansvarig analytiker för EU ETS utsläppsrätter, nordisk el och elcertifikat på E.ON och Modity Energy Trading.
Phone: +46 73-808 18 98
Epost: mia@bodeckerpartners.com
Sevdie Denli
Sevdie har 15 års erfarenhet av elmarknaden med ledande befattningar inom analys, kundservice, riskhantering av energihandel och portföljförvaltning i ett av Sveriges mest hållbara energibolag, Varberg Energi AB.
Phone: +46 73-808 18 80
Epost: sevdie@bodeckerpartners.com
Patrik Åberg
Patrik har över 20 års erfarenhet av energi- och finansbranscher. Han har innehaft roller som risk manager, finansiell handlare och portföljförvaltare av el, natur- och biogas, elcertifikat, utsläppsrätter, valutor och räntor vid Alfa Kraft, COOP/KF, Vattenfall Power Mgm samt senast på Göteborg Energi.
Phone: +46 70 646 77 26
Epost: patrik@bodeckerpartners.com
​Bodecker Carbon –en del av Bodecker Partners
Vi har en unik expertis och erfarenhet av EU ETS och handel med utsläppsrätter. Vi har följt marknaden som analytiker, riskmanagers och finansiell handlare sedan start av EU ETS, och hanterat portföljer för både energibolag och industrier.
Contact Us
Mail: info@bodeckercarbon.com
Tel: +46 732 55 87 27
Adress
Bodecker Carbon
C/O Bodecker Partners
Lilla Varvsgatan 51b
211 74 Malmö